Previous  
-

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
 
Muhammad Siddeeq Al Minshawi Quraan (114) Cashar

No Magaca Waqtiga Nooca Cabirka Gashay Daar
1Surah 001 - Al-Fatiha0:00:51mp3910084 KBytes450Surah 001 - Al-Fatiha
2Surah 002 - Al-Baqra2:16:56mp3131548657 KBytes378Surah 002 - Al-Baqra
3Surah 003 - Al-Imran1:26:47mp383395162 KBytes161Surah 003 - Al-Imran
4Surah 004 - An-Nisa1:26:09mp382794551 KBytes88Surah 004 - An-Nisa
5Surah 005 - Al-Maida1:07:15mp364647602 KBytes135Surah 005 - Al-Maida
6Surah 006 - Al-Anaam1:06:41mp364105091 KBytes117Surah 006 - Al-Anaam
7Surah 007 - Al-Araaf1:12:50mp369999570 KBytes67Surah 007 - Al-Araaf
8Surah 008 - Al-Anfal0:29:42mp328599041 KBytes75Surah 008 - Al-Anfal
9Surah 009 - Al-Tawba0:54:17mp352198270 KBytes257Surah 009 - Al-Tawba
10Surah 010 - Yunus0:43:23mp341735489 KBytes73Surah 010 - Yunus
11Surah 011 - Hud0:47:56mp346107336 KBytes81Surah 011 - Hud
12Surah 012 - Yusuf0:45:01mp343295731 KBytes97Surah 012 - Yusuf
13Surah 013 - Ar-Raad0:19:14mp318543358 KBytes56Surah 013 - Ar-Raad
14Surah 014 - Ibrahim0:18:38mp317966992 KBytes72Surah 014 - Ibrahim
15Surah 015 - Al-Hijr0:14:17mp313797431 KBytes83Surah 015 - Al-Hijr
16Surah 016 - An-Nahl0:37:09mp335752409 KBytes56Surah 016 - An-Nahl
17Surah 017 - Al-Isra0:32:00mp330805026 KBytes81Surah 017 - Al-Isra
18Surah 018 - Al-Kahf0:35:02mp333716112 KBytes124Surah 018 - Al-Kahf
19Surah 019 - Maryam0:21:05mp320322189 KBytes85Surah 019 - Maryam
20Surah 020 - Ta-ha0:27:06mp326105069 KBytes67Surah 020 - Ta-ha
21Surah 021 - Al-Anbiya0:28:40mp327600121 KBytes74Surah 021 - Al-Anbiya
22Surah 022 - Al-Hajj0:27:38mp326614150 KBytes91Surah 022 - Al-Hajj
23Surah 023 - Al-Muminun0:23:34mp322703733 KBytes65Surah 023 - Al-Muminun
24Surah 024 - Al-Noor0:29:11mp328102920 KBytes60Surah 024 - Al-Noor
25Surah 025 - Al-Furqan0:18:01mp317383109 KBytes67Surah 025 - Al-Furqan
26Surah 026 - Ash-Shuara0:26:56mp325944170 KBytes74Surah 026 - Ash-Shuara
27Surah 027 - Al-Naml0:24:28mp323568899 KBytes98Surah 027 - Al-Naml
28Surah 028 - Al-Qasas0:29:34mp328471145 KBytes78Surah 028 - Al-Qasas
29Surah 029 - Al-Ankabut0:20:44mp319985326 KBytes71Surah 029 - Al-Ankabut
30Surah 030 - Ar-Rum0:17:13mp316610294 KBytes72Surah 030 - Ar-Rum
31Surah 031 - Luqman0:10:33mp310217190 KBytes98Surah 031 - Luqman
32Surah 032 - As-Sajda0:07:28mp37250522 KBytes57Surah 032 - As-Sajda
33Surah 033 - Al-Ahzab0:27:37mp326597852 KBytes66Surah 033 - Al-Ahzab
34Surah 034 - Saba0:17:59mp317350493 KBytes71Surah 034 - Saba
35Surah 035 - Fatir0:16:39mp316074885 KBytes70Surah 035 - Fatir
36Surah 036 - Ya-Seen0:15:52mp315321310 KBytes81Surah 036 - Ya-Seen
37Surah 037 - As-Saaffat0:20:53mp320139971 KBytes94Surah 037 - As-Saaffat
38Surah 038 - Sad0:16:39mp316065684 KBytes247Surah 038 - Sad
39Surah 039 - Az-Zumar0:25:06mp324179958 KBytes80Surah 039 - Az-Zumar
40Surah 040 - Ghafir0:23:57mp323082392 KBytes97Surah 040 - Ghafir
41Surah 041 - Fussilat0:16:10mp315607198 KBytes84Surah 041 - Fussilat
42Surah 042 - Ash-Shura0:16:53mp316287638 KBytes68Surah 042 - Ash-Shura
43Surah 043 - Az-Zukhruf0:17:03mp316460676 KBytes94Surah 043 - Az-Zukhruf
44Surah 044 - Ad-Dukhan0:07:11mp36975090 KBytes85Surah 044 - Ad-Dukhan
45Surah 045 - Al-Jathiya0:09:42mp39392986 KBytes86Surah 045 - Al-Jathiya
46Surah 046 - Al-Ahqaf0:12:02mp311633242 KBytes100Surah 046 - Al-Ahqaf
47Surah 047 - Muhammad0:10:45mp310405696 KBytes64Surah 047 - Muhammad
48Surah 048 - Al-Fath0:12:03mp311647449 KBytes69Surah 048 - Al-Fath
49Surah 049 - Al-Hujraat0:07:48mp37579879 KBytes57Surah 049 - Al-Hujraat
50Surah 050 - Qaf0:07:25mp37209547 KBytes78Surah 050 - Qaf
51Surah 051 - Adh-dhariyat0:07:17mp37085858 KBytes62Surah 051 - Adh-dhariyat
52Surah 052 - At-Tur0:06:14mp36076468 KBytes72Surah 052 - At-Tur
53Surah 053 - An-Najm0:07:00mp36812497 KBytes79Surah 053 - An-Najm
54Surah 054 - Al-Qamar0:07:31mp37309454 KBytes68Surah 054 - Al-Qamar
55Surah 055 - Ar-Rahman0:08:51mp38579635 KBytes167Surah 055 - Ar-Rahman
56Surah 056 - Al-Waqia0:10:26mp310096824 KBytes264Surah 056 - Al-Waqia
57Surah 057 - Al-Hadid0:14:12mp313723456 KBytes86Surah 057 - Al-Hadid
58Surah 058 - Al-Mujadila0:09:55mp39604895 KBytes79Surah 058 - Al-Mujadila
59Surah 059 - Al-Hashr0:09:30mp39213258 KBytes93Surah 059 - Al-Hashr
60Surah 060 - Al-Mumtahina0:07:50mp37601619 KBytes93Surah 060 - Al-Mumtahina
61Surah 061 - As-Saff0:04:25mp34329402 KBytes72Surah 061 - As-Saff
62Surah 062 - Al-Jumua0:03:29mp33424523 KBytes93Surah 062 - Al-Jumua
63Surah 063 - Al-Munafiqoon0:03:47mp33720871 KBytes68Surah 063 - Al-Munafiqoon
64Surah 064 - At-Taghabun0:04:46mp34657094 KBytes149Surah 064 - At-Taghabun
65Surah 065 - At-Talaq0:06:14mp36075220 KBytes74Surah 065 - At-Talaq
66Surah 066 - Al-Tahrim0:06:06mp35949418 KBytes192Surah 066 - Al-Tahrim
67Surah 067 - Al-Mulk0:06:56mp36743116 KBytes133Surah 067 - Al-Mulk
68Surah 068 - Al-Qalam0:07:07mp36921588 KBytes68Surah 068 - Al-Qalam
69Surah 069 - Al-Haaqqa0:06:33mp36374900 KBytes69Surah 069 - Al-Haaqqa
70Surah 070 - Al-Maarij0:05:30mp35363439 KBytes78Surah 070 - Al-Maarij
71Surah 071 - Nooh0:05:32mp35393099 KBytes176Surah 071 - Nooh
72Surah 072 - Al-Jinn0:06:16mp36102803 KBytes73Surah 072 - Al-Jinn
73Surah 073 - Al-Muzzammil0:04:31mp34425548 KBytes94Surah 073 - Al-Muzzammil
74Surah 074 - Al-Muddathir0:06:14mp36069799 KBytes73Surah 074 - Al-Muddathir
75Surah 075 - Al-Qiyama0:03:55mp33842903 KBytes99Surah 075 - Al-Qiyama
76Surah 076 - Al-Insan0:06:38mp36458071 KBytes105Surah 076 - Al-Insan
77Surah 077 - Al-Mursalat0:05:15mp35128552 KBytes167Surah 077 - Al-Mursalat
78Surah 078 - An-Naba0:05:15mp35127286 KBytes106Surah 078 - An-Naba
79Surah 079 - An-Naziat0:04:56mp34827197 KBytes98Surah 079 - An-Naziat
80Surah 080 - Abasa0:03:56mp33858774 KBytes86Surah 080 - Abasa
81Surah 081 - Al-Takwir0:02:45mp32719011 KBytes65Surah 081 - Al-Takwir
82Surah 082 - Al-Infitar0:02:08mp32141813 KBytes78Surah 082 - Al-Infitar
83Surah 083 - Al-Mutaffifin0:04:44mp34623663 KBytes89Surah 083 - Al-Mutaffifin
84Surah 084 - Al-Inshiqaq0:02:57mp32922981 KBytes86Surah 084 - Al-Inshiqaq
85Surah 085 - Al-Burooj0:02:59mp32948471 KBytes91Surah 085 - Al-Burooj
86Surah 086 - Al-Tariq0:01:45mp31759374 KBytes112Surah 086 - Al-Tariq
87Surah 087 - Al-Aala0:01:56mp31937839 KBytes76Surah 087 - Al-Aala
88Surah 088 - Al-Ghashiya0:02:30mp32487050 KBytes65Surah 088 - Al-Ghashiya
89Surah 089 - Al-Fajr0:03:47mp33723779 KBytes78Surah 089 - Al-Fajr
90Surah 090 - Al-Balad0:02:11mp32177751 KBytes83Surah 090 - Al-Balad
91Surah 091 - Ash-Shams0:01:39mp31664500 KBytes67Surah 091 - Ash-Shams
92Surah 092 - Al-Lail0:02:08mp32130101 KBytes131Surah 092 - Al-Lail
93Surah 093 - Ad-Dhuha0:01:09mp31197637 KBytes77Surah 093 - Ad-Dhuha
94Surah 094 - Al-sharah0:00:44mp3790130 KBytes79Surah 094 - Al-sharah
95Surah 095 - Al-Tin0:00:56mp3981964 KBytes77Surah 095 - Al-Tin
96Surah 096 - Al-Alaq0:01:52mp31878071 KBytes70Surah 096 - Al-Alaq
97Surah 097 - Al-Qadr0:00:48mp3860341 KBytes73Surah 097 - Al-Qadr
98Surah 098 - Al-Bayyina0:02:34mp32545561 KBytes103Surah 098 - Al-Bayyina
99Surah 099 - Al-Zalzala0:01:02mp31078524 KBytes97Surah 099 - Al-Zalzala
100Surah 100 - Al-Adiyat0:01:06mp31140379 KBytes177Surah 100 - Al-Adiyat
101Surah 101 - Al-Qaria0:01:03mp31091893 KBytes140Surah 101 - Al-Qaria
102Surah 102 - At-Takathur0:00:49mp3877071 KBytes127Surah 102 - At-Takathur
103Surah 103 - Al-Asr0:00:27mp3517193 KBytes96Surah 103 - Al-Asr
104Surah 104 - Al-Humaza0:00:56mp3979465 KBytes90Surah 104 - Al-Humaza
105Surah 105 - Al-Fil0:00:37mp3684795 KBytes107Surah 105 - Al-Fil
106Surah 106 - Quraysh0:00:33mp3620850 KBytes108Surah 106 - Quraysh
107Surah 107 - Al-Maun0:00:42mp3752507 KBytes128Surah 107 - Al-Maun
108Surah 108 - Al-Kawthar0:00:21mp3419821 KBytes106Surah 108 - Al-Kawthar
109Surah 109 - Al-Kafirun0:00:45mp3811866 KBytes138Surah 109 - Al-Kafirun
110Surah 110 - An-Nasr0:00:33mp3611655 KBytes140Surah 110 - An-Nasr
111Surah 111 - Al-Masadd0:00:36mp3656801 KBytes183Surah 111 - Al-Masadd
112Surah 112 - Al-Ikhlas0:00:18mp3381365 KBytes152Surah 112 - Al-Ikhlas
113Surah 113 - Al-Falaq0:00:29mp3558159 KBytes161Surah 113 - Al-Falaq
114Surah 114 - Al-Nas0:00:38mp3693990 KBytes198Surah 114 - Al-Nas
 
  • Home
  • Duruus
  • Quraan
  • Video
  • S&J
  • Muxaadao
  • Contacts  • sisawc ka baro diintaada © 2012 privacy policy terms of use