Previous  
-

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
 
Abdul Wadood Haneef Quraan (114) Cashar

No Magaca Waqtiga Nooca Cabirka Gashay Daar
1Surah 001 - Al-Fatiha0:00:31mp3588179 KBytes335 Surah 001 - Al-Fatiha
2Surah 002 - Al-Baqra1:27:08mp383740320 KBytes548 Surah 002 - Al-Baqra
3Surah 003 - Al-Imran0:50:51mp348903004 KBytes190 Surah 003 - Al-Imran
4Surah 004 - An-Nisa0:54:54mp352784170 KBytes159 Surah 004 - An-Nisa
5Surah 005 - Al-Maida0:40:16mp338736147 KBytes113 Surah 005 - Al-Maida
6Surah 006 - Al-Anaam0:41:54mp340314361 KBytes135 Surah 006 - Al-Anaam
7Surah 007 - Al-Araaf0:47:26mp345629130 KBytes94 Surah 007 - Al-Araaf
8Surah 008 - Al-Anfal0:18:00mp317371327 KBytes115 Surah 008 - Al-Anfal
9Surah 009 - Al-Tawba0:35:27mp334116862 KBytes116 Surah 009 - Al-Tawba
10Surah 010 - Yunus0:26:02mp325077232 KBytes122 Surah 010 - Yunus
11Surah 011 - Hud0:26:38mp325660279 KBytes121 Surah 011 - Hud
12Surah 012 - Yusuf0:25:17mp324360432 KBytes148 Surah 012 - Yusuf
13Surah 013 - Ar-Raad0:12:11mp311782792 KBytes153 Surah 013 - Ar-Raad
14Surah 014 - Ibrahim0:12:26mp312021029 KBytes134 Surah 014 - Ibrahim
15Surah 015 - Al-Hijr0:09:46mp39462283 KBytes101 Surah 015 - Al-Hijr
16Surah 016 - An-Nahl0:25:55mp324973584 KBytes89 Surah 016 - An-Nahl
17Surah 017 - Al-Isra0:21:19mp320551158 KBytes115 Surah 017 - Al-Isra
18Surah 018 - Al-Kahf0:20:48mp320045845 KBytes160 Surah 018 - Al-Kahf
19Surah 019 - Maryam0:12:46mp312346616 KBytes114 Surah 019 - Maryam
20Surah 020 - Ta-ha0:17:11mp316585137 KBytes120 Surah 020 - Ta-ha
21Surah 021 - Al-Anbiya0:16:38mp316051415 KBytes87 Surah 021 - Al-Anbiya
22Surah 022 - Al-Hajj0:18:25mp317770893 KBytes93 Surah 022 - Al-Hajj
23Surah 023 - Al-Muminun0:14:49mp314315634 KBytes122 Surah 023 - Al-Muminun
24Surah 024 - Al-Noor0:19:50mp319120483 KBytes127 Surah 024 - Al-Noor
25Surah 025 - Al-Furqan0:11:43mp311339343 KBytes159 Surah 025 - Al-Furqan
26Surah 026 - Ash-Shuara0:18:30mp317847807 KBytes112 Surah 026 - Ash-Shuara
27Surah 027 - Al-Naml0:16:29mp315903452 KBytes112 Surah 027 - Al-Naml
28Surah 028 - Al-Qasas0:19:51mp319137623 KBytes107 Surah 028 - Al-Qasas
29Surah 029 - Al-Ankabut0:13:30mp313051307 KBytes117 Surah 029 - Al-Ankabut
30Surah 030 - Ar-Rum0:11:16mp310904239 KBytes221 Surah 030 - Ar-Rum
31Surah 031 - Luqman0:07:25mp37207390 KBytes147 Surah 031 - Luqman
32Surah 032 - As-Sajda0:05:26mp35299412 KBytes116 Surah 032 - As-Sajda
33Surah 033 - Al-Ahzab0:17:54mp317264748 KBytes92 Surah 033 - Al-Ahzab
34Surah 034 - Saba0:11:27mp311071834 KBytes95 Surah 034 - Saba
35Surah 035 - Fatir0:11:28mp311100677 KBytes78 Surah 035 - Fatir
36Surah 036 - Ya-Seen0:10:13mp39898214 KBytes170 Surah 036 - Ya-Seen
37Surah 037 - As-Saaffat0:13:08mp312688101 KBytes95 Surah 037 - As-Saaffat
38Surah 038 - Sad0:10:26mp310105510 KBytes103 Surah 038 - Sad
39Surah 039 - Az-Zumar0:16:53mp316298008 KBytes90 Surah 039 - Az-Zumar
40Surah 040 - Ghafir0:16:45mp316168017 KBytes70 Surah 040 - Ghafir
41Surah 041 - Fussilat0:11:32mp311150423 KBytes81 Surah 041 - Fussilat
42Surah 042 - Ash-Shura0:11:53mp311499004 KBytes93 Surah 042 - Ash-Shura
43Surah 043 - Az-Zukhruf0:12:11mp311778203 KBytes81 Surah 043 - Az-Zukhruf
44Surah 044 - Ad-Dukhan0:05:10mp35052819 KBytes129 Surah 044 - Ad-Dukhan
45Surah 045 - Al-Jathiya0:07:02mp36839180 KBytes126 Surah 045 - Al-Jathiya
46Surah 046 - Al-Ahqaf0:08:39mp38384787 KBytes88 Surah 046 - Al-Ahqaf
47Surah 047 - Muhammad0:07:56mp37699752 KBytes182 Surah 047 - Muhammad
48Surah 048 - Al-Fath0:07:39mp37431837 KBytes109 Surah 048 - Al-Fath
49Surah 049 - Al-Hujraat0:05:16mp35136832 KBytes78 Surah 049 - Al-Hujraat
50Surah 050 - Qaf0:05:46mp35626241 KBytes89 Surah 050 - Qaf
51Surah 051 - Adh-dhariyat0:05:15mp35130987 KBytes82 Surah 051 - Adh-dhariyat
52Surah 052 - At-Tur0:04:28mp34372791 KBytes127 Surah 052 - At-Tur
53Surah 053 - An-Najm0:04:38mp34536216 KBytes132 Surah 053 - An-Najm
54Surah 054 - Al-Qamar0:04:53mp34780725 KBytes87 Surah 054 - Al-Qamar
55Surah 055 - Ar-Rahman0:06:21mp36188414 KBytes91 Surah 055 - Ar-Rahman
56Surah 056 - Al-Waqia0:06:11mp36016212 KBytes107 Surah 056 - Al-Waqia
57Surah 057 - Al-Hadid0:08:20mp38086364 KBytes81 Surah 057 - Al-Hadid
58Surah 058 - Al-Mujadila0:06:58mp36770219 KBytes113 Surah 058 - Al-Mujadila
59Surah 059 - Al-Hashr0:06:32mp36364790 KBytes75 Surah 059 - Al-Hashr
60Surah 060 - Al-Mumtahina0:05:13mp35094206 KBytes96 Surah 060 - Al-Mumtahina
61Surah 061 - As-Saff0:03:12mp33161966 KBytes87 Surah 061 - As-Saff
62Surah 062 - Al-Jumua0:02:16mp32263775 KBytes87 Surah 062 - Al-Jumua
63Surah 063 - Al-Munafiqoon0:02:40mp32642879 KBytes73 Surah 063 - Al-Munafiqoon
64Surah 064 - At-Taghabun0:03:33mp33496345 KBytes89 Surah 064 - At-Taghabun
65Surah 065 - At-Talaq0:04:16mp34176356 KBytes115 Surah 065 - At-Talaq
66Surah 066 - Al-Tahrim0:03:57mp33879190 KBytes78 Surah 066 - Al-Tahrim
67Surah 067 - Al-Mulk0:04:26mp34347298 KBytes137 Surah 067 - Al-Mulk
68Surah 068 - Al-Qalam0:04:13mp34136232 KBytes79 Surah 068 - Al-Qalam
69Surah 069 - Al-Haaqqa0:03:40mp33600829 KBytes99 Surah 069 - Al-Haaqqa
70Surah 070 - Al-Maarij0:03:08mp33085903 KBytes91 Surah 070 - Al-Maarij
71Surah 071 - Nooh0:03:05mp33041167 KBytes74 Surah 071 - Nooh
72Surah 072 - Al-Jinn0:03:28mp33409398 KBytes77 Surah 072 - Al-Jinn
73Surah 073 - Al-Muzzammil0:02:44mp32706405 KBytes71 Surah 073 - Al-Muzzammil
74Surah 074 - Al-Muddathir0:03:34mp33517664 KBytes177 Surah 074 - Al-Muddathir
75Surah 075 - Al-Qiyama0:02:12mp32193142 KBytes94 Surah 075 - Al-Qiyama
76Surah 076 - Al-Insan0:03:20mp33284431 KBytes111 Surah 076 - Al-Insan
77Surah 077 - Al-Mursalat0:02:53mp32848508 KBytes89 Surah 077 - Al-Mursalat
78Surah 078 - An-Naba0:02:42mp32677551 KBytes96 Surah 078 - An-Naba
79Surah 079 - An-Naziat0:02:41mp32660839 KBytes113 Surah 079 - An-Naziat
80Surah 080 - Abasa0:02:14mp32227403 KBytes87 Surah 080 - Abasa
81Surah 081 - Al-Takwir0:01:29mp31517720 KBytes103 Surah 081 - Al-Takwir
82Surah 082 - Al-Infitar0:01:12mp31239363 KBytes101 Surah 082 - Al-Infitar
83Surah 083 - Al-Mutaffifin0:02:44mp32711842 KBytes99 Surah 083 - Al-Mutaffifin
84Surah 084 - Al-Inshiqaq0:01:36mp31617619 KBytes100 Surah 084 - Al-Inshiqaq
85Surah 085 - Al-Burooj0:01:38mp31659827 KBytes106 Surah 085 - Al-Burooj
86Surah 086 - Al-Tariq0:00:58mp31020346 KBytes97 Surah 086 - Al-Tariq
87Surah 087 - Al-Aala0:00:59mp31027866 KBytes125 Surah 087 - Al-Aala
88Surah 088 - Al-Ghashiya0:01:19mp31352633 KBytes133 Surah 088 - Al-Ghashiya
89Surah 089 - Al-Fajr0:02:14mp32226991 KBytes88 Surah 089 - Al-Fajr
90Surah 090 - Al-Balad0:01:07mp31160780 KBytes87 Surah 090 - Al-Balad
91Surah 091 - Ash-Shams0:00:49mp3873645 KBytes91 Surah 091 - Ash-Shams
92Surah 092 - Al-Lail0:01:00mp31043749 KBytes151 Surah 092 - Al-Lail
93Surah 093 - Ad-Dhuha0:00:37mp3675948 KBytes112 Surah 093 - Ad-Dhuha
94Surah 094 - Al-sharah0:00:22mp3445237 KBytes97 Surah 094 - Al-sharah
95Surah 095 - Al-Tin0:00:32mp3590678 KBytes88 Surah 095 - Al-Tin
96Surah 096 - Al-Alaq0:00:57mp3996101 KBytes94 Surah 096 - Al-Alaq
97Surah 097 - Al-Qadr0:00:25mp3481176 KBytes134 Surah 097 - Al-Qadr
98Surah 098 - Al-Bayyina0:01:19mp31344270 KBytes126 Surah 098 - Al-Bayyina
99Surah 099 - Al-Zalzala0:00:33mp3609498 KBytes115 Surah 099 - Al-Zalzala
100Surah 100 - Al-Adiyat0:00:39mp3713985 KBytes126 Surah 100 - Al-Adiyat
101Surah 101 - Al-Qaria0:00:34mp3624121 KBytes98 Surah 101 - Al-Qaria
102Surah 102 - At-Takathur0:00:27mp3521730 KBytes103 Surah 102 - At-Takathur
103Surah 103 - Al-Asr0:00:14mp3313571 KBytes113 Surah 103 - Al-Asr
104Surah 104 - Al-Humaza0:00:31mp3583582 KBytes110 Surah 104 - Al-Humaza
105Surah 105 - Al-Fil0:00:23mp3446064 KBytes124 Surah 105 - Al-Fil
106Surah 106 - Quraysh0:00:20mp3408033 KBytes97 Surah 106 - Quraysh
107Surah 107 - Al-Maun0:00:26mp3494132 KBytes101 Surah 107 - Al-Maun
108Surah 108 - Al-Kawthar0:00:12mp3270533 KBytes95 Surah 108 - Al-Kawthar
109Surah 109 - Al-Kafirun0:00:24mp3464884 KBytes106 Surah 109 - Al-Kafirun
110Surah 110 - An-Nasr0:00:18mp3381283 KBytes105 Surah 110 - An-Nasr
111Surah 111 - Al-Masadd0:00:21mp3417234 KBytes100 Surah 111 - Al-Masadd
112Surah 112 - Al-Ikhlas0:00:12mp3271784 KBytes91 Surah 112 - Al-Ikhlas
113Surah 113 - Al-Falaq0:00:20mp3402602 KBytes99 Surah 113 - Al-Falaq
114Surah 114 - Al-Nas0:00:21mp3429764 KBytes123 Surah 114 - Al-Nas
 
  • Home
  • Duruus
  • Quraan
  • Video
  • S&J
  • Muxaadao
  • Contacts  • sisawc ka baro diintaada © 2012 privacy policy terms of use