Now Playing... ( 5 )
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...
Surah 041 - Fussilat...
Khaatimada Wanaagsan, iyo Khaatimada Xun...
...
Qiyaamu Laylka...