Now Playing... ( 7 )
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...
...
...
KHAATUMADA WANAAGSAN IYO TAN XUN SH. CAB...
...
Surah 109 - Al-Kafirun...
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...