Now Playing... ( 2 )
Mideeynta Umada...
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...