Now Playing... ( 11 )
Bisha Ramadaan Soonka...
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...
Dowrka Dhallinta...
Sifatu salaat Nabiyah scw Ka Baro Sidaad...
Sifooyinka Janada iyo Naarta Q.3...
Sifooyinka Janada iyo Naarta Q.3...
Sifooyinka Janada iyo Naarta Q.3...
Xadiiska 190......221)/Xadiiska 190........
...
Xadiiska (628......659)/Xadiiska (628......
...