Now Playing... ( 4 )
Su aalo iyo jawaabo...
Su aalo iyo jawaabo...
Suaalo iyo jawaabo...
Nifaaqa iyo siduu u dumiyo umadaha...