Previous  
-

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
 
Sheekh Cumar Faaruuq Tafsiir Quraan (238) Cashar

No Magaca Cinwaanka Waqtiga Nooca Cabirka Gashay Daar
1t001-00Al-Faatixah [1..........7]1:02:37mp311271656 KBytes353Daar
2t002-01Al-Baqarah (1..........25)1:00:24mp310874324 KBytes246Daar
3t002-02Al-Baqarah (26......43)1:03:20mp311401580 KBytes147Daar
4t002-03Al-Baqarah (44......59)1:02:13mp311200808 KBytes105Daar
5t002-04Al-Baqarah (60......74)1:00:23mp310870004 KBytes119Daar
6t002-05Al-Baqarah (75......91)1:04:07mp311542628 KBytes122Daar
7t002-06Al-Baqarah (92......105)0:54:16mp39769700 KBytes119Daar
8t002-07Al-Baqarah (106......123)0:57:17mp310312616 KBytes111Daar
9t002-08Al-Baqarah (124......141)0:55:01mp39903296 KBytes119Daar
10t002-09Al-Baqarah (142......157)0:59:50mp310770320 KBytes123Daar
11t002-10Al-Baqarah (158......176)0:51:57mp39353684 KBytes131Daar
12t002-11Al-Baqarah (177......188)1:01:40mp311101232 KBytes118Daar
13t002-12Al-Baqarah (189......202)0:58:03mp310451720 KBytes107Daar
14t002-13Al-Baqarah (203......218)1:04:03mp311531072 KBytes104Daar
15t002-14Al-Baqarah (219......232)1:04:39mp311637128 KBytes106Daar
16t002-15Al-Baqarah (233......242)0:53:28mp39625088 KBytes114Daar
17t002-16Al-Baqarah (243......252)0:56:01mp310084304 KBytes107Daar
18t002-17Al-Baqarah (253......262)1:03:11mp311374472 KBytes100Daar
19t002-18Al-Baqarah (263......271)0:55:52mp310056656 KBytes100Daar
20t002-19Al-Baqarah (272......282)0:58:42mp310566416 KBytes95Daar
21t003-01Al-Baqarah[283]..Aali-Cimraan1:04:10mp311551052 KBytes292Daar
22t003-02Aali-Cimraan [15..........32]1:06:27mp311963288 KBytes102Daar
23t003-03Aali-Cimraan [33..........51]1:03:00mp311342288 KBytes99Daar
24t003-04Aali-Cimraan [52..........74]0:55:21mp39963128 KBytes102Daar
25t003-05Aali-Cimraan [75..........92]1:12:34mp313064780 KBytes92Daar
26t003-06Aali-Cimraan [93..........1121:00:46mp310939124 KBytes95Daar
27t003-07Aali-Cimraan [113..........131:04:26mp311598248 KBytes100Daar
28t003-08Aali-Cimraan [133..........151:02:07mp311183420 KBytes90Daar
29t003-09Aali-Cimraan [153..........171:07:36mp312171080 KBytes72Daar
30t003-10Aali-Cimraan [171..........180:50:43mp39129476 KBytes94Daar
31t003-11Aali-Cimraan [186..........200:50:29mp39089408 KBytes65Daar
32t004-01An-Nisaa [1..........11]0:59:38mp310736840 KBytes124Daar
33t004-02An-Nisaa [12..........23]0:59:01mp310625600 KBytes101Daar
34t004-03An-Nisaa [24..........35]1:00:46mp310938368 KBytes110Daar
35t004-04An-Nisaa [36..........57]1:05:43mp311830664 KBytes104Daar
36t004-05An-Nisaa [58..........73]0:56:52mp310237556 KBytes85Daar
37t004-06An-Nisaa [74..........87]0:53:35mp39647984 KBytes104Daar
38t004-07An-Nisaa [88..........99]1:00:03mp310811036 KBytes101Daar
39t004-08An-Nisaa [100..........113]0:55:42mp310028468 KBytes124Daar
40t004-09An-Nisaa [114..........134]0:59:13mp310661996 KBytes120Daar
41t004-10An-Nisaa [135..........147]1:01:40mp311101340 KBytes96Daar
42t004-11An-Nisaa [148..........162]0:55:28mp39986996 KBytes96Daar
43t004-12An-Nisaa [163..........176]0:57:25mp310336160 KBytes94Daar
44t005-01Al-Maaidah [1..........11]1:02:43mp311290556 KBytes120Daar
45t005-02Al-Maaidah [12..........26]0:58:01mp310444700 KBytes130Daar
46t005-03Al-Maaidah [27..........40]0:58:24mp310514360 KBytes101Daar
47t005-04Al-Maaidah [41..........50]0:52:15mp39406496 KBytes117Daar
48t005-05Al-Maaidah [51..........66]1:03:24mp311412164 KBytes102Daar
49t005-06Al-Maaidah [67..........81]0:55:12mp39936344 KBytes100Daar
50t005-07Al-Maaidah [82..........96]1:07:57mp312231776 KBytes101Daar
51t005-08Al-Maaidah [97..........108]0:51:12mp39218360 KBytes93Daar
52t006-01Al-Maaidah [109]...Al-Ancaam1:10:02mp312606320 KBytes114Daar
53t006-02Al-Ancaam [13..........35]1:07:03mp312069992 KBytes108Daar
54t006-03Al-Ancaam [36..........58]0:52:55mp39525404 KBytes97Daar
55t006-04Al-Ancaam [59..........73]0:52:41mp39485444 KBytes110Daar
56t006-05Al-Ancaam [74..........94]1:10:48mp312745316 KBytes101Daar
57t006-06Al-Ancaam [95..........110]0:55:33mp310002008 KBytes102Daar
58t006-07Al-Ancaam [111..........126]1:04:43mp311650088 KBytes131Daar
59t006-08Al-Ancaam [127..........140]1:01:37mp311091512 KBytes124Daar
60t006-09Al-Ancaam [141..........150]0:51:40mp39300980 KBytes94Daar
61t006-10Al-Ancaam [151..........165]1:06:46mp312019880 KBytes124Daar
62t007-01Al-Acraaf [1..........30]1:07:35mp312167840 KBytes107Daar
63t007-02Al-Acraaf [31..........46]1:00:29mp310889120 KBytes103Daar
64t007-03Al-Acraaf [47..........64]1:07:17mp312113192 KBytes126Daar
65t007-04Al-Acraaf [65..........87]1:09:00mp312422288 KBytes108Daar
66t007-05Al-Acraaf [88..........116]1:10:25mp312675980 KBytes101Daar
67t007-06Al-Acraaf [117..........141]1:01:23mp311051120 KBytes99Daar
68t007-07Al-Acraaf [142..........155]1:04:04mp311533232 KBytes93Daar
69t007-08Al-Acraaf [156..........170]1:09:02mp312428336 KBytes144Daar
70t007-09Al-Acraaf [171..........188]1:05:18mp311755712 KBytes99Daar
71t007-10Al-Acraaf [189..........206]1:05:50mp311852912 KBytes108Daar
72t008-01Al-Anfaal [1..........21]1:07:06mp312078632 KBytes103Daar
73t008-02Al-Anfaal [22..........40]1:07:43mp312190736 KBytes110Daar
74t008-03Al-Anfaal [41..........60]1:11:16mp312831068 KBytes85Daar
75t008-04Al-Anfaal [61..........75]1:04:43mp311651816 KBytes90Daar
76t009-01At-Tawbah [1..........18]1:07:33mp312161576 KBytes97Daar
77t009-02At-Tawbah [19..........33]1:10:21mp312663452 KBytes112Daar
78t009-03At-Tawbah [34..........45]1:04:38mp311636156 KBytes103Daar
79t009-04At-Tawbah [46..........59]0:58:06mp310458848 KBytes107Daar
80t009-05At-tawbah [60..........74]1:10:16mp312649196 KBytes97Daar
81t009-06At-tawbah [75..........92]1:07:28mp312144620 KBytes81Daar
82t009-07At-tawbah [93..........110]1:10:07mp312621872 KBytes93Daar
83t009-08At-tawbah [111..........121]0:55:06mp39918848 KBytes104Daar
84t010-01At-tawbah [122]...Yuunus [10]1:09:27mp312503936 KBytes87Daar
85t010-02Yuunus [11..........25]1:10:48mp312744128 KBytes100Daar
86t010-03Yuunus [26..........52]1:11:50mp312930320 KBytes86Daar
87t010-04Yuunus [53..........70]1:07:32mp312158336 KBytes91Daar
88t010-05Yuunus [71..........89]1:03:59mp311519192 KBytes92Daar
89t010-06Yuunus [90..........109]1:09:06mp312439028 KBytes98Daar
90t011-01Huud [1..........23]1:09:44mp312553508 KBytes114Daar
91t011-02Huud [24..........40]1:05:50mp311851400 KBytes118Daar
92t011-03Huud [41..........60]1:08:27mp312323144 KBytes85Daar
93t011-04Huud [61..........83]1:08:26mp312320876 KBytes84Daar
94t011-05Huud [84..........107]1:07:05mp312076256 KBytes119Daar
95t012-01Huud [108]...Yuusuf [6]1:08:03mp312250568 KBytes113Daar
96t012-02Yuusuf [7..........29]1:06:34mp311984024 KBytes109Daar
97t012-03Yuusuf [30..........52]1:11:57mp312952244 KBytes84Daar
98t012-04Yuusuf [53..........76]1:09:58mp312596600 KBytes107Daar
99t012-05Yuusuf [77..........100]1:10:53mp312760760 KBytes95Daar
100t013-01Yuusuf [101...Ar-Racd [4]1:05:14mp311744156 KBytes103Daar
101t013-02Ar-Racd [5..........18]1:06:50mp312031976 KBytes94Daar
102t013-03Ar-Racd [19..........34]1:01:22mp311047448 KBytes84Daar
103t014-01Ar-Racd [35]...Ibraahiim [9]1:09:51mp312574244 KBytes97Daar
104t014-02Ibraahiim [10..........27]1:01:57mp311152856 KBytes95Daar
105t014-03Ibraahiim [28..........52]1:07:21mp312125936 KBytes115Daar
106t015-01Al-Xijr [1..........48]1:09:27mp312503072 KBytes285Daar
107t015-02Al-Xijr [49..........99]1:06:27mp311962748 KBytes88Daar
108t016-01An-Naxl [1..........29]1:09:37mp312532772 KBytes155Daar
109t016-02An-Naxl [30..........50]1:06:45mp312016100 KBytes98Daar
110t016-03An-Naxl [51..........74]1:07:11mp312095912 KBytes104Daar
111t016-04An-Naxl [75..........89]1:01:23mp311051660 KBytes91Daar
112t016-05An-Naxl [90..........110]1:06:35mp311986724 KBytes114Daar
113t016-06An-Naxl [111..........128]1:05:25mp311777852 KBytes110Daar
114t017-01Al-Israa [1..........22]1:09:26mp312498968 KBytes100Daar
115t017-02Al-Israa [23..........48]1:09:25mp312496376 KBytes106Daar
116t017-03Al-Israa [49..........69]1:02:17mp311213444 KBytes122Daar
117t017-04Al-Israa [70..........93]1:08:46mp312379196 KBytes105Daar
118t017-05Al-Israa [94..........111]1:07:33mp312160928 KBytes111Daar
119t018-01Al-Kahf [1..........16]0:56:13mp310120592 KBytes106Daar
120t018-02Al-Kahf [17..........31]0:53:36mp39649172 KBytes120Daar
121t018-03Al-Kahf [32..........50]1:06:26mp311960372 KBytes120Daar
122t018-04Al-Kahf [51..........74]1:03:35mp311446292 KBytes108Daar
123t018-05Al-Kahf [75..........98]1:03:09mp311367776 KBytes99Daar
124t019-01Al-Kahf [99].....Maryam [21]1:03:19mp311398988 KBytes109Daar
125t019-02Maryam [22..........58]1:04:48mp311665964 KBytes120Daar
126t019-03Maryam [59..........98]1:04:06mp311540576 KBytes81Daar
127t020-01Dhaahaa [1..........54]1:03:50mp311492948 KBytes97Daar
128t020-02Dhaahaa [55..........82]1:03:27mp311422640 KBytes102Daar
129t020-03Dhaahaa [83..........110]1:01:35mp311086652 KBytes111Daar
130t020-04Dhaahaa [111..........135]1:01:24mp311052524 KBytes123Daar
131t021-01Al-Anbiyaa [1..........28]1:01:49mp311127584 KBytes112Daar
132t021-02Al-Anbiyaa [29..........50]1:02:10mp311191736 KBytes91Daar
133t021-03Al-Anbiyaa [51..........82]1:03:32mp311438408 KBytes102Daar
134t021-04Al-Anbiyaa [83..........112]1:03:44mp311472536 KBytes97Daar
135t022-01Al-Xajj [1..........18]1:01:50mp311130824 KBytes103Daar
136t022-02Al-Xajj [19..........37]1:02:14mp311202212 KBytes126Daar
137t022-03Al-Xajj [38..........59]1:01:40mp311101664 KBytes126Daar
138t022-04Al-Xajj [60..........78]1:02:20mp311220464 KBytes117Daar
139t023-01Al-Muminuun [1..........35]1:02:20mp311221220 KBytes87Daar
140t023-02Al-Muminuun [36..........74]0:59:23mp310690616 KBytes92Daar
141t023-03Al-Muminuun [75..........118]1:08:24mp312312776 KBytes93Daar
142t024-01An-Nuur [1..........20]1:05:50mp311852048 KBytes109Daar
143t024-02An-Nuur [21..........34]1:09:47mp312562256 KBytes99Daar
144t024-03An-Nuur [35..........52]1:06:58mp312056168 KBytes123Daar
145t024-04An-Nuur [53..........64]1:09:29mp312507716 KBytes121Daar
146t025-01Al-Furqaan [1..........20]0:58:21mp310505288 KBytes106Daar
147t025-02Al-Furqaan [21..........52]1:06:12mp311918684 KBytes104Daar
148t025-03Al-Furqaan [53..........77]1:00:31mp310893980 KBytes112Daar
149t026-01Ash-shucaraa [1..........51]1:09:01mp312424988 KBytes117Daar
150t026-02Ash-shucaraa [52..........1101:03:52mp311497376 KBytes100Daar
151t026-03Ash-shucaraa [111..........181:01:51mp311135792 KBytes114Daar
152t026-04Ash-shucaraa [181..........221:01:54mp311142380 KBytes100Daar
153t027-01An-Naml [1..........26]1:01:32mp311076608 KBytes102Daar
154t027-02An-Naml [27..........55]1:10:11mp312634832 KBytes97Daar
155t027-03An-Naml [56..........81]1:03:19mp311399312 KBytes92Daar
156t028-01An-Naml [82].....Al-Qasas [111:02:52mp311316800 KBytes107Daar
157t028-02Al-Qasas [12..........28]0:59:37mp310732412 KBytes122Daar
158t028-03Al-Qasas [29..........50]1:02:04mp311173376 KBytes90Daar
159t028-04Al-Qasas [51..........75]1:04:04mp311532368 KBytes143Daar
160t028-05Al-Qasas [76..........88]0:47:39mp38579432 KBytes94Daar
161t029-01Al-Cankabuut [1..........25]1:00:44mp310934264 KBytes107Daar
162t029-02Al-Cankabuut [26..........45]0:50:12mp39037676 KBytes113Daar
163t029-03Al-Cankabuut [46..........69]0:55:06mp39918956 KBytes103Daar
164t030-01Ar-Ruum [1..........30]1:03:14mp311384192 KBytes97Daar
165t030-02Ar-Ruum [31..........53]0:58:42mp310566632 KBytes94Daar
166t031-00Ar-Ruum [54].....Luqmaan [21]1:04:31mp311615852 KBytes99Daar
167t032-01Luqmaan [22].....As-Sajdah [10:57:24mp310335080 KBytes117Daar
168t032-02As-Sajdah [11..........30]0:51:17mp39233804 KBytes96Daar
169t033-01Al-Axzaab [1..........17]0:57:46mp310400420 KBytes106Daar
170t033-02Al-Axzaab [18..........30]0:58:33mp310540820 KBytes104Daar
171t033-03Al-Axzaab [31..........50]1:01:45mp311115380 KBytes93Daar
172t033-04Al-Axzaab [51..........59]1:00:51mp310954352 KBytes104Daar
173t034-01Al-Axzaab [60].....Saba [9]1:01:26mp311059976 KBytes95Daar
174t034-02Saba [10..........23]0:59:28mp310705952 KBytes102Daar
175t034-03Saba [24..........45]1:00:58mp310975520 KBytes96Daar
176t035-01Saba [46].....Faadhir [14]1:10:51mp312756008 KBytes88Daar
177t035-02Faadhir [15..........40]1:10:40mp312721340 KBytes93Daar
178t036-01Faadhir [45].....Yaasiin [27]1:00:05mp310815680 KBytes94Daar
179t036-02Yaasiin [28..........58]0:59:04mp310634996 KBytes90Daar
180t037-01Yaasiin [59].....As-Saafaad [1:00:34mp310903592 KBytes95Daar
181t037-02As-Saafaad [22..........82]1:05:30mp311792432 KBytes144Daar
182t037-03As-Saafaad [83..........144]1:01:56mp311150048 KBytes78Daar
183t038-01As-Saafaad [145].....Saad [201:10:39mp312718532 KBytes98Daar
184t038-02Saad [21..........51]1:02:15mp311207288 KBytes109Daar
185t039-01Saad [52].....Az-Zumar [7]1:11:30mp312872864 KBytes87Daar
186t039-03Az-Zumar [32..........52]1:02:02mp311166572 KBytes97Daar
187t039-04Az-Zumar [53..........75]1:04:00mp311522972 KBytes90Daar
188t040-01Ghaafir [1..........20]0:46:40mp38400476 KBytes100Daar
189t040-02Ghaafir [21..........40]1:01:16mp311029088 KBytes101Daar
190t040-03Ghaafir [41..........65]1:01:38mp311095940 KBytes81Daar
191t040-04Ghaafir [66..........85]0:54:46mp39859340 KBytes86Daar
192t041-01Fussilat [1..........24]0:56:30mp310173080 KBytes106Daar
193t041-02Fussilat [25..........46]1:00:48mp310944632 KBytes92Daar
194t042-01Fussilat [47].....Ash-Shuuraa1:00:57mp310971848 KBytes100Daar
195t042-02Ash-Shuuraa [13..........26]1:00:08mp310827020 KBytes108Daar
196t042-03Ash-Shuuraa [27..........50]1:01:20mp311042264 KBytes102Daar
197t043-01Ash-Shuuraa [51].....Az-Zukhr1:01:06mp310998416 KBytes104Daar
198t043-02Az-Zukhruf [24..........56]1:03:04mp311354492 KBytes102Daar
199t043-03Az-Zukhruf [57..........89]1:03:18mp311394236 KBytes111Daar
200t044-00Ad-Dukhaan [1..........59]1:05:44mp311832608 KBytes92Daar
201t045-00Al-Jaathiyah [1..........37]1:08:02mp312247220 KBytes87Daar
202t046-00Al-Axqaaf [1..........35]1:12:29mp313047716 KBytes92Daar
203t047-00Muxammad [1..........38]1:04:39mp311638208 KBytes105Daar
204t048-00Al-Fatx [1..........29]1:08:02mp312246680 KBytes108Daar
205t049-00Al-Xujuraat [1..........18]1:05:46mp311838440 KBytes129Daar
206t050-00Qaaf [1..........45]1:02:25mp311235692 KBytes104Daar
207t051-00Ad-Daariyaat [1..........60]1:06:31mp311974196 KBytes92Daar
208t052-00Adh-Dhuur [1..........49]0:54:17mp39773048 KBytes101Daar
209t053-00An-Najm [1..........62]1:00:36mp310909856 KBytes114Daar
210t054-00Al-Qamar [1..........55]1:10:10mp312631052 KBytes113Daar
211t055-00Ar-Raxmaan [1..........78]1:09:19mp312478664 KBytes99Daar
212t056-00Al-Waaqicah [1..........96]1:05:38mp311816948 KBytes86Daar
213t057-00Al-Xadiid [1..........29]1:15:29mp313587824 KBytes109Daar
214t058-00Al-Mujaadalah [1.......22]1:09:45mp312556856 KBytes87Daar
215t059-00Al-Xashr [1..........24]1:10:37mp312713996 KBytes81Daar
216EmptyAl-Mumtaxinah... As-Saff0:01:38mp3295272 KBytes93Daar
217EmptyAl-Jumucah ...Al-Munafiqun0:04:00mp3721208 KBytes102Daar
218t064-00At-Taghaabun [1..........18]0:42:58mp37736060 KBytes82Daar
219t065-00Adh-Dhalaaq [1..........12]1:06:49mp312028520 KBytes637Daar
220t066-00At-Taxriim [1..........12]1:05:08mp311724284 KBytes131Daar
221t067-00Al-Mulk [1.........30]1:07:51mp312216008 KBytes97Daar
222t068-00Al-Qalam [1..........52]1:06:13mp311919872 KBytes169Daar
223EmptyAl-Xaaqqah.....Al-Macaarij [18]0:03:16mp3590152 KBytes99Daar
224t070-71Al-Macaarij [19].....Nuux [281:08:58mp312414836 KBytes98Daar
225t072-73Al-Jinn [1].....Al-Muzamil [11:09:24mp312493244 KBytes82Daar
226t073-74Al-Muzamil [20]..Al-Mudathir1:06:44mp312013940 KBytes115Daar
227t075-76Al-Qiyaamah [1].....Al-Insaan1:07:24mp312133820 KBytes101Daar
228t076-77Al-Insaan [19].....Al-Mursala1:07:24mp312132740 KBytes94Daar
229t078-79An-Naba_a [1].....An-Naazicaat1:10:48mp312746072 KBytes95Daar
230EmptyCabasa ...At-Takwiir0:01:11mp3213360 KBytes124Daar
231t082-83Al-Infidhaar [1]....Al-Mudhaf1:07:52mp312217736 KBytes94Daar
232t084-86Al-Inshiqaaq [1].....Adh-Dhaa1:05:56mp311870516 KBytes90Daar
233t087-89Al-Aclaa [1].....Al-Fajr [30]1:09:07mp312442376 KBytes106Daar
234t090-93Al-Balad [1].....Ad-Duxaa [111:07:03mp312069344 KBytes280Daar
235t094-98Ash-Sharx [1].....Al-Bayinah1:07:12mp312096992 KBytes109Daar
236t099-04Az-Zalzalah [1].....Al-Humaza1:04:18mp311575568 KBytes107Daar
237t105-10Al-Fiil [1].....An-Nasr [3]1:03:57mp311511956 KBytes122Daar
238t111-114Al-Masad [1]...An-Naas [6]0:50:23mp39071952 KBytes154Daar
 
  • Home
  • Duruus
  • Quraan
  • Video
  • S&J
  • Muxaadao
  • Contacts  • sisawc ka baro diintaada © 2012 privacy policy terms of use